avís legal


eper-es.es és un blog d'INSPIRA WEB SL en Endavant Inspira.

Per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del lloc web eper-es.es

Titular: Inspira Web, SL

CIF:

Les presents condicions i polítiques s'apliquen a eper-es.es. En accedir, registrar, publicar, comentar, o utilitzar el nostre portal en qualsevol forma accepta expressament aquestes condicions de servei i dóna el seu consentiment per tractar les seves dades conforme a la política de privacitat aquí establerta pel titular del web, en cas de no acceptar les condicions o la nostra política de privacitat haurà d'abandonar el nostre servei web. L'empresa titular de la Web i responsable del fitxer de protecció de dades és Inspira:

CONDICIONS DE SERVEI I ús del lloc web

OBJECTE: eper-es.es es reserva el dret de modificar les presents condicions de servei eventualment, de manera que l'usuari ha d'estar atent a les possibles actualitzacions a cada visita. L'objecte d'eper-es.es i tots els serveis que ofereix a la web (des d'ara també referits a ells com «el portal" o "la pàgina web») és oferir un lloc gratuït d'informació, entreteniment, amb continguts i opinions de diferents temàtiques, publicat i comentat per diferents usuaris del portal que ho fan voluntàriament i assumint la responsabilitat dels seus continguts i opinions. Per a l'accés i ús del portal es requereix ser major d'edat legalment al seu país i assegurar que l'accés i ús del portal i / o del contingut els està permès legalment al seu país. En qualsevol cas, l'accés i ús del portal a usuaris amb residències i legislacions diferents d'Espanya s'entendrà realitzat sota la seva única i exclusiva responsabilitat, exonerant a Inspira de qualsevol responsabilitat.

ÚS DEL WEB PER L'USUARI:

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents condicions de servei del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Els usuaris en inserir una opinió, entrada, article o comentari consenten expressament la seva publicació al portal, coneixent i acceptant que un cop publicat, podrà ser vist per qualsevol persona que accedeixi des de la web o mitjançant altres mètodes. L'usuari accepta assumir la responsabilitat de la seva publicació i exonerar Inspira de qualssevol responsabilitats per reclamacions, demandes o danys de qualsevol classe i naturalesa (directes o emergents) a que doni lloc o d'alguna manera relacionats amb aquesta disputa. L'usuari té prohibit terminantment els següents actes:

* Fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i / o dels continguts amb fins o efectes il · lícits.

* Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

* La publicació de qualsevol opinió o contingut que inciti a la il · legalitat, xenofòbia, discriminació, violència, pornografia, etc ...

* Manifestar falsedats, enganyar o induir a error.

* Vulnerar els drets de terceres persones o insultar o difamar a terceres parts de cap manera.

* Publicar o difondre qualsevol tipus de contingut ja sigui text, imatge o qualsevol tipus d'arxiu que vulneri les lleis de propietat intel · lectual.

* Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

* Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris.

* Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel · lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del lloc web o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts.

* Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de la pàgina web i / o dels Continguts.

* Publicar continguts que d'alguna manera puguin ser il · lícits, il · legals, contraris a la moral, als bons costums, lesius per a tercers, o inapropiats.

* Sobrecarregar la nostra infraestructura o interferir en el correcte funcionament del lloc web.

Si detecta algun contingut o informació que incompleixi les nostres normes, li agrairem ens avisi immediatament mitjançant el email a infoblogs (arroba) inspira.es o el tlf. .

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta o accessibles des d'ella, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, sense que Inspira. pugui tenir cap responsabilitat per aquests usos.

Inspira en oferir un servei gratuït es reserva el dret a eliminar o no admetre la publicació de continguts, opinions, o comentaris que no estiguin ben vistos per les nostres polítiques o que siguin ofensius, amb llenguatge groller o insults, discriminatoris, amb mala educació, spam , no relacionats, etc ... Es intenten verificar els comentaris i continguts de la seva publicació sense exercir control previ per permetre una millor fluïdesa del sistema web i, a causa del volum, encara que intentem verificar posteriorment i eliminar els continguts que incompleixin les nostres polítiques és possible que s'escapi algun, en aquest cas preguem que ens avisin per eliminar com més aviat millor. Inspira no es fa responsable dels continguts i opinions publicats per usuaris i / o terceres parts, no obstant això i sense perjudici de l'anterior, la nostra responsabilitat davant vostre-o terceres parts es limita a la més alta de les següents quantitats: (a) l'import total que vostè hagi pagat o abonat a Inspira. durant els dotze mesos previs a l'acció que va originar la responsabilitat, o bé (b) la quantitat total de deu euros.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL:

Els continguts del portal estan protegits per la normativa espanyola i internacional vigent sobre propietat intel · lectual i tindrà tots els drets reservats. L'usuari pot navegar a través del portal per a visualitzar com a ús privat. La major part del contingut i comentaris de tots els nostres portals s'ofereixen sota llicència Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/) a la part en què podem oferir, sense aplicar aquesta llicència a continguts cedits, fotografies, imatges de premsa, o disseny del portal. Es permet citar els continguts en manera no comercial citant sempre l'enllaç als mateixos sense «nofollow». Si trobés qualsevol material que infringeixi els seus drets de propietat intel · lectual li preguem ens ho comuniqui directament per procedir a la seva eliminació immediata. Els usuaris que publiquin continguts o comentaris han de citar la font dels mateixos en cas d'haver-la.

GRATUÏTAT: eper-es.es presta el servei de forma gratuïta, de manera que es reserva el dret de suspendre, interrompre o reincideixi el servei en qualsevol moment, modificar els continguts del web o cedir-la o vendre-la a un tercer incloent el disseny i / o programació o domini d'aquesta. eper-es.es exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui patir l'usuari per l'ús de la web i especialment (però no únicament), pel que fa a existència o efectes de virus informàtics (com enllaços que puguin publicar alguns usuaris), veracitat o actualitat dels continguts propis o aliens, continguts i opinions expressades per qualsevol usuari o blogger, imatges, i / o enllaços externs publicats.

DADES PERSONALS. En utilitzar eper-es.es, vostè consent que Inspira, amb adreça a C Torrent de la Guineu 114 Barcelona Spain (actuant com a «Responsable del Tractament") reculli, transfereixi, conservi i utilitzi les seves dades personals en servidors allotjats en qualsevol part del món, i que figura en la nostra política de protecció de dades indicada més avall en aquest mateix document.

ENLLAÇOS EXTERNS: Inspira no comprova el contingut de pàgines o enllaços externs a la xarxa pressuposant la bona fe que compliran amb la legislació vigent, per tant Inspira no se solidaritza, aprova, ni responsabilitza del contingut de les pàgines enllaçades o els seus continguts, els titulars són els exclusius responsables de les mateixes, sent per tant totalment alienes a Inspira. En el cas que Inspira estimi oportú o li sigui requerit per les autoritats competent, eliminarà els enllaços externs que infringeixin la legislació aplicable i / o menyscabin els drets de terceres parts.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Inspira no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i no es fa responsable en cap cas per qualsevol dany i perjudicis que puguin derivar de la interrupció en el funcionament o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, bloquejos, sobrecàrregues, virus informàtics, atacs externs, ús del portal o els continguts realitzat pels usuaris, o l'autenticitat i veracitat proporcionades pels usuaris. Inspira exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota índole que poguessin derivar del ús dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, o que siguin fruit de la falta de veracitat, licitud, fiabilitat, actualització, detall, i / o autenticitat de la informació proporcionada pels usuaris o els continguts, així com els perjudicis relatius a la suplantació de la personalitat efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació en què hi hagi el portal. Recordem que l'objecte del portal és principalment l'entreteniment per la qual cosa no s'ha d'usar la seva informació com a professional ni definitiva per realitzar compres ni prendre accions o decisions en cap cas ni cap camp, Inspira per tant no es fa responsable en cap cas que el usuari destini la informació, opinions o continguts a altres fins que no siguin el simple entreteniment.

CONFLICTES: L'ús del portal i les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola i en particular per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic.Si un tribunal exigeix ​​la supressió d'alguna de les condicions indicades en aquesta web, o són declarades nul · les o invàlides, la resta de condicions subsistiran sent vinculantes.La renúncia per qualsevol part a sol · licitar el compliment de qualsevol de les presents condicions d'ús no implica una renúncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions, ni crearà un dret adquirit per l'altra part. Inspira es reserva el dret de denegar el servei i exercir totes les accions estimi oportunes per exigir les responsabilitats derivades de l'incompliment de les presents condicions de servei. Per a tota disputa, qüestió litigiosa o que incumbeixi al portal / s d'Inspira., S'aplicarà la legislació espanyola, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre i sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de els portals d'Inspira, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

L'accés al portal eper-es.es i tots els blogs i portals d'Inspira. implica l'acceptació de totes les condicions expressades. En cas que no estigui d'acord amb aquestes condicions no es podran utilitzar els serveis del portal ni fer ús de cap manera d'ells.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, Inspira Web SL amb CIF (d'ara endavant, Inspira) informa els usuaris del website, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Inspira les dades personals que li són sol · licitats en el website per a un correcte ús i funcionament del web (o missatges de correu electrònic), i que són recollits a través d'un tercer que presta els seus serveis de hosting a Inspira.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades personals, que vostè aporta voluntàriament i que s'indiquen a continuació, a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i el titular i responsable és Inspira., duent a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en aquesta política de privacitat, a la qual cosa vostè ens atorga el seu consentiment exprés i inequívoc. La informació publicada pels usuaris en el lloc web està, òbviament, a disposició del públic. Per tant, ens dóna les seves dades personals, està consentint la seva transferència i posterior tractament en els nostres servidors. Recaptem i emmagatzemem en fitxers les següents dades de caràcter personal:

* Adreça de correu electrònic.

* Altres dades informàtiques referents al registre estadístic com l'adreça IP i la informació estàndard del registre de visites.

Es prohibeix expressament a l'usuari el publicar qualsevol altre tipus de dades personals propis o de terceres persones.

Recollida de dades i usos previstos.

La recollida de dades personals es produeix a través de l'emplenament del formulari de comentaris o de sol · licitud de contacte, de manera voluntària, encara que la negació d'aquestes dades podrà produir la no prestació dels serveis o qualsevol operació de les que estableix aquest portal . La finalitat de la recollida és per tant l'adequada gestió i utilització del portal.

L'Arxiu d'altres dades, com l'adreça d'IP de l'usuari té finalitats com controlar el bon ús del lloc, fins estadístics, informació estàndard del web log (registre de visites), i la finalitat d'evitar l'ús indegut i fraudulent dels usuaris del portal.

L'accés als nostres llocs pot implicar l'ús de galetes (més informació del significat en http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie) o altres sistemes similars per millorar la gestió del portal, estadístiques, i / o recordar les preferències de l'usuari, sense permetre en cap cas la identificació de l'usuari per si soles. Segons els navegadors més utilitzats vostè té l'opció de no acceptar o esborrar les cookies si ho desitja, no assegurant en aquest cas el correcte funcionament d'algunes característiques del portal. És possible que algunes cookies puguin ser enviades per tercers com Google http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html per proporcionar serveis de publicitat a la web com Google Adsense o sistemes d'estadístiques com Google Analytics.

Les dades que es demanen són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims d'Inspira.

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de haver omplert del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Empreses, cessions, accés, rectificació, cancel · lació i oposició.

Les dades d'empreses i, en particular, de persones que es reben a través de correus electrònics o formularis, seran aportats de manera totalment voluntària: si no és aportats no es podrà fer ús dels nostres serveis.

Serà tractat exclusivament amb la finalitat de gestionar la seva sol · licitud. S'entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades, en prémer el botó de «ENVIAR» o similar que figura en els formularis del web, de conformitat amb els requisits exigits en l'article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i altres mitjans electrònics equivalents.

Les seves dades poden ser cedits a un tercer per tal de comunicar ofertes especials del seu interès o en els supòsits que la llei així ho estableix i supòsits que existeixi un requisit legal expedit per l'autoritat competent.

Cap de les dades que apareixen al portal, podran ser utilitzats per tercers per enviar informació o publicitat no sol · licitada, ni emmagatzemar dades sense el consentiment dels interessats.

L'usuari pot accedir, rectificar o cancel.lar les seves dades de caràcter personal o oposar-se a un tractament dels mateixos mitjançant:

- Una carta certificada a Inspira C Torrent de la Guineu 114, Barcelona, ​​Espanya.

En ambdós casos s'haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI, indicar el dret que vol exercir, i un domicili o adreça de resposta.

Seguretat.

Inspira ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal · lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Inspira s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Inspira informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat d'Inspira per a la prestació d'un servei a aquesta, en compliment del que disposa l'article 12 de la LOPD, comprometent aquests tercers a tractar les dades amb l'única finalitat de prestar els serveis contractats per Inspira ia adoptar les mesures de seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra índole que en cada cas siguin exigibles.

Inspira informa que la recollida de dades a la web es realitza en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de seguretat i confidencialitat en la transmissió de la informació. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L'usuari es responsabilitza de la seguretat de tota dada d'accés al portal perquè no caiguin en mans de tercers, es fa responsable dels perjudicis que aquests poguessin ocasionar en el seu nom.

Inspira es reserva el dret a modificar la present política de privacitat de dades per adaptar-novetats legislatives i jurisprudencials, així com a criteris interpretatius d'aquesta normativa que siguin publicats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, Inspira anunciarà aquests canvis al portal amb suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Els comentaris estan tancats.