Contaminació ciutadana

La contaminació ciutadana és un fenomen que ve vinculat estretament a la societat de consum que ha tingut un gran creixement en l'últim segle. Bàsicament sense entrar en definicions acadèmiques, es tracta de la utilització de productes fabricats amb componenentes químics en grans quantitats que perjudiquen l'hàbitat humà o que un cop utilitzats, les deixalles o restes es converteixen en formes contaminants de la superfície terrestre i que la seva evaporació produeix canvis en la composició natural de l'atmosfera provocant danys ambientals i en conseqüència en la salut dels habitants.

Un dels icones d'aquesta contaminació, però no l'únic, és el creixement i universalització de la utilització del plàstic en una gran quantitat de productes de la vida diària. La substitució del vidre (element reciclable) en la fabricació d'envasos i contenidors principalment, l'evolució de la tecnologia i la proliferació de dispositius compostos per aquest element, així com l'arxiconeguda contaminació de les borses plàstiques utilitzades massivament en els supermercats.

Un altre factor d'indubtable vinculació és l'augment en el en la vida diària, sent un dels factors més provocadors de la contaminació, les usinas generadores a força de carbó i de derivats del petroli, que provoquen emanacions forts de diòxid de carboni (CO2). És a dir, fins que no es produeixi un canvi important en la matriu generadora d'energia, la utilització d'energia elèctrica és directament proporcional a la contaminació.

No pot faltar la menció del parc automotor impulsat amb motors de combustió de combustibles derivats del petroli com forts provocants de la contaminació ciutadana. Des de fa dècades hi ha centres urbans com Santiago de Xile, i Mèxic, que la circulació del parc automotor ha d'estar planificades per circular 4 dies a la setmana perquè l'anomenat "smog", que no és altra cosa que monòxid de carboni (CO2).

L' exagerat ús de paper utilitzant la pasta de celulosa de matèria primera, és una contaminant indirecte ciutadà, ja que la generació d'aquesta pasta de celulosa, provoca la desforestació de zones considerades pulmons del món, com és l'exemple principal el de l'Amazones al Brasil . No vinculem fàcilment aquestes coses, però són les seves conseqüències determinants a posteriori del Canvi Climàtic en produir danys a la capa de l'atmosfera destinada a filtrar l'entrada de raigs ultraviolats provinents del Sol

Però la llista de contaminants ciutadans és llarga i tots som culpables que existeixin, ja que la "comoditat" que ens generen ens fan oblidar el mal que li produeixen al medi ambient. Com a exercici de memòria, esmentem les piles, les bateries de cotxe, les bateries de mòbils, els envasos PET, els pneumàtics, components de circuits electrònics.

Els comentaris estan tancats.