Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica o la contaminació ambiental, consisteix en la presència d'elements químics o combinacions d'aquests, en un percentatge elevat, els ínidices passen a ser nocius per a la salut, per a la seguretat dels habitants del planeta o per al benestar dels mateixos , a l'atmosfera. Aquesta contaminació també es considera nociva des del moment que impedeix el natural desenvolupament d'espècies vegetals i animals, així com el seu normal procreació, incidint de manera directa en la seva mort prematura, fent perillar la preservació de l'espècie.

Dins dels contaminants comprovats de l'atmosfera hem de considerar:

Els clorofluorcarbonos, coneguts com CFC, el Monòxid de Carboni, el Diòxid de Carboni, el Diòxid de Sofre, el metà, i l'ozó (quan supera la seva presència considerada normal), són els més coneguts i estudiats i amb major influència a l'atmosfera .
Rius de tinta han corregut explicant les derivacions perjudicials que tenen la presència en percentatges alts d'aquests compostos químics a la superfície terrestre, però la síntesi dels mateixos es concentra en Escalfament Glogal i Canvi Climàtic.

Arran dels actuals canvis climàtics amb zones del planeta que pateixen sequeres, mentre altres han de suportar inundacions més grans que les estadísticament conegudes, els pols es veuen afectats per l'augment Glogal de la temperatura les que els provoquen un fosa de la capa polar, l'augment del volum dels oceans, els controls de la composició de l'atmosfera s'estan aprofundint als efectes de poder fer més en detall la mateixa i mesurar el resultat de les accions profilàctiques que es realitzen.

Els controls de composició de l'aire de l'atmosfera, es realitza tant a nivell del Planeta per mitjà de mostres preses en forma protocolitzada en diferents llocs per organismes oficials i per voluntaris ecologistes, com també a nivell de espacial (troposferea a 10 km. De la superfície i estratófera fins a 50 km), per mitjà de globus aerostráticos, satèl.lits especialitzats.

La Organització Meteorològica Mundial (OMM) és la que coordina les mesures que contribueixen a l'avaluació del Canvi Climàtic elaborada pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) . Aquest grup d'experts format per l'ONU, emet informes i avaluacions tècniques basats en els mesuraments i altres dades científiques relacionats.

Una gamma de satèl lits internacionals complementa les mesures efectuades sobre la superfície. La Sonda Infraroja Atmosfèrica (AIRES) i el Espectròmetre d'Emissió troposfèric (TES) de la NASA, juntament amb els satèl lits del programa Interferòmetre de Sondeig Atmosfèric Infraroig de França (IASI) fan servir un procediment anomenat emissió tèrmica per efectuar mesuraments en la troposfera, a uns quants quilòmetres d'altura sobre la Terra.

Els interessats en tenir dades actualitzades de la situació de la composició de l'aire de l'atmosfera, i tenir gràfiques d'evolució del mateixos, pot trobar al lloc de la Agència Europea EEA , on es visualitzen en forma comprensible per a un ciutadà comú aquesta important situació .

Un comentari a "Contaminació atmosfèrica"

  1. Marc Antoni Nolasc diu:

    Per que no em deixes veure la contaminació i punt? ..