industrias contaminantes

A contaminación do noso aire, auga e solo pola industria é unha realidade que unha gran porcentaxe da sociedade asumiu como unha realidade necesaria para xerar desenvolvemento económico. Principalmente, as empresas crearon esta situación e facer presión sobre os argumentos ambientais que simplifican as opcións para escoller aceptar "algúns" de contaminación ou de quedar sen emprego.

Esta situación está levando a un ataque do medio ambiente con características químicas distintas que causan mortes de traballadores e cidadáns, sen o remedio, en moitos casos unha explicación exacta das causas dela. Aumento da contaminación tamén ten unha relación directa cun aumento en certas enfermidades como o cancro e outras enfermidades do sistema reprodutivo.

Sen dúbida, a industria química é un dos máis contaminantes e evitar as terribles consecuencias esixidos polas autoridades oficiais do goberno que son culpables polo seu control, unha serie de condicións e normas de seguridade. Unha vez que esta industria tivo crecemento exponencial, estímase para ter producidas e difundidas no ámbito 100.000 novos produtos químicos. Isto implica que o contorno natural, ideal para a vida na Terra é afectado de formas diferentes a estas novas sustancias. Máis preocupante é que o coñecemento do impacto destas sustancias sobre o medio ambiente ea saúde humana é baixo e na maioría dos casos non existe.

Pero a industria química non é o único, pero si contaminante State Register, EPER, que recolle datos de máis de 2.159 industrias contaminantes en España máis de 44 substancias perigosas, recoñece a descarga de 1.219.709 toneladas destes contaminantes auga por ano.

Entre as industrias máis contaminantes quere destacar algúns dos seus ciclo de produción no ámbito contribúen persistentes, tóxicas ou radioactivas. Por exemplo, a industria de cloro e plantas de PVC, destaca a contaminación por dioxinas con mercurio.

Dioxinas son persistentes e tenden a bioacumulação na cadea alimentaria, de xeito que a súa concentración aumenta nos enlaces anteriores, onde o ser humano. Por esta razón e debido á súa alta toxicidade, as dioxinas están entre o grupo de 12 sustancias (Dirty Dozen) do Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes definido como prioridades para a eliminación.

Por outra banda, é comprobada por moitos estudos, que a dioxina ten efectos directos sobre a xeración de cancro de danos no sistema, inmunitario, reprodutor, endócrino e sistema nervioso. Este dano pode estar ocorrendo xa nalgunhas áreas o nivel de contaminación existente.

Industrias de petróleo, metalurxia e papel tamén son industrias consideradas de alto impacto ambiental e deben ser monitorizado con plans de rutina e diariamente para garantir que os produtos químicos utilizados en procesos industriais son incorporados ao ambiente, a taxas que afectan a saúde humana , fauna e reino vexetal.

Foto: Greenpeace

2 comentarios para "industria sucia"

  1. Guillermo di:

    contamianantes industrias

  2. Alicia di:

    Quere inventar as emisións dunha empresa de Alcalá de Henares